​​​​​​advies RUP historisch gegroeid bedrijf steenbakkerij Floren Brecht

SARO bracht op 24 mei 2017, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake het historisch gegroeid bedrijf Steenbakkerij Floren.

Aanleiding voor de opmaak van het RUP is het voorwaardelijk gunstig planologisch attest dat werd afgeleverd op 6 oktober 2016. SARO heeft geen strategische bemerkingen en adviseert gunstig. De raad vraagt wel verduidelijking inzake de doorvertaling van de eerste voorwaarde uit het planologisch attest naar het RUP.