8 opheffingen beschermingen

Advies 2022-042 van 10 november 2022 over 8 voorlopige opheffingen van beschermingen uit het pilootproject ‘aangetaste en verdwenen beschermingen (2020-2021)’.