advies alternatieven complex project ‘Nieuwe sluis Zeebrugge’

SARO bracht op 26 oktober 2016, op vraag van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, advies uit over het Complex Project ter verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de achterhaven van Zeebrugge. De Vlaamse Regering keurde op 15 juli 2016 de startbeslissing goed voor het complex project. Een tweede volwaardige toegang tot de achterhaven wordt als eerste prioriteit omschreven omwille van de verdere ontwikkeling van de achterhaven en de huidige staat van de P. Vandammesluis.

In zijn advies ondersteunt de raad de keuze van de vijf te bestuderen alternatieven. Het is positief dat een breed gamma aan alternatieven zal worden onderzocht. De raad heeft wel vragen bij de positionering van de strategische milieubeoordeling in het kader van het geïntegreerd effecten-onderzoek. Het uitvoeren van een volwaardig geïntegreerd effectenonderzoek is van cruciaal belang aangezien dit de basis vormt voor het nemen van een voorontwerp van voorkeursbesluit. Tot slot vindt de raad het positief dat de procesaanpak voorziet in een breed actorenoverleg.