advies besluit omgevingsvergunning

SARO bracht op 24 september 2014, op vraag van minister Philippe Muyters, samen met Minaraad, SERV en SALV een gezamenlijk advies uit over het ontwerpbesluit tot uitvoering van het decreet omgevingsvergunning. De raden vinden het positief dat met het ontwerpbesluit invulling wordt gegeven aan de operationalisering van het instrument omgevingsvergunning.

Niettemin bestaan er nog enkele onduidelijkheden omtrent de operationalisering van de omgevingsvergunning. De raden dringen aan op een verduidelijking van het verdere proces en de beoogde timing. Bovendien wijzen de raden op enkele kritische succesfactoren. Zo wijzen de raden op het belang van een duidelijke, coherente en transparante bevoegdheidsverdeling. Tevens vragen de raden duidelijkheid inzake het toepassingsgebied van de vereenvoudigde vergunning, vragen ze aandacht voor de uitbouw van een evenwichtige en geïntegreerde adviesverlening en benadrukken ze het belang van informeel en formeel overleg.

De raden wijzen ook op de nood aan een grondige ondersteuning van de gemeenten bij de implementatie van de omgevingsvergunning. Tot slot benadrukken de raden de nood aan volwaardige digitalisering en wijzen ze op een aantal aspecten die vatbaar zijn voor verdere vereenvoudiging of die kunnen bijdragen tot versnelling van de procedures.