advies conceptnota besluit onroerend erfgoed

De Vlaamse Regering verleende op 25 januari 2013 haar definitieve goedkeuring aan de conceptnota ‘uitvoeringsbesluit Onroerenderfgoeddecreet’. SARO formuleert op 27 maart 2013, op eigen initiatief, enkele aandachtspunten bij de conceptnota. De raad vindt het positief dat samen met het Onroerenderfgoeddecreet deze conceptnota werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Heel wat elementen van het decreet moeten immers nog verder ingevuld worden met uitvoeringsbesluiten, waardoor het heel moeilijk is om de concrete impact van het decreet in te schatten. Het is aldus positief dat met de conceptnota inzicht wordt verschaft in het toekomstig uitvoeringsbesluit. Niettemin stelt de raad vast dat de conceptnota slechts invulling geeft aan een 12-tal bepalingen van het decreet. Dit is slechts een beperkte fractie van het totaal plaatje (ongeveer 10%).

SARO gaat vervolgens in het advies specifiek in op de inhoud van de conceptnota, maar formuleert vooreerst nog twee bemerkingen. De raad stelt allereerst vast dat de conceptnota voor diverse bepalingen een te sterke verenging doorvoert ten opzichte van de bepalingen in het decreet. De raad vraagt om dit zeer breed te houden, onafhankelijk van het rechtstatuut van de aanvrager. Ten tweede vraagt de raad om aandacht te besteden aan het vermijden van belangenvermenging.