advies conceptnota onroerend erfgoed

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois gaf SARO op 13 september 2017 advies over de conceptnota tot wijziging van de onroerenderfgoedregelgeving.

De raad vindt het positief dat voorafgaand aan de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet de grote lijnen van de geplande wijzigingen voor advies worden voorgelegd aan de SARO. De raad merkt op dat een aantal voorstellen in de conceptnota nog verder moeten worden vertaald in concrete aanpassingen in de regelgeving. Aanvullend wijst de raad op de beperkte relatie tussen de aanbevelingen in het evaluatierapport en de voorstellen in de conceptnota. Een coherent totaalbeeld inzake de reeds doorgevoerde en geplande wijzigingen aan de onroerenderfgoedregelgeving ontbreekt.