advies decreet fiscaliteit onroerend erfgoed

Op 26 oktober 2016 bracht SARO, op vraag van de ministers Geert Bourgeois en Bart Tommelein, advies uit over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het onroerenderfgoeddecreet en de Vlaamse Codex fiscaliteit wat betreft de vermindering van verkooprechten en de schenkbelasting voor beschermde monumenten.

De raad vindt het positief dat met dit ontwerpdecreet twee nieuwe fiscale maatregelen worden ingevoerd ter stimulering van het behoud en beheer van beschermde monumenten. De raad formuleert evenwel nog diverse bemerkingen ten aanzien van de samenhang tussen de fiscale maatregelen en de onroerenderfgoedpremies, de voorwaarden die worden gekoppeld aan de fiscale maatregelen en de beoogde effecten van de maatregelen. De raad vraagt om hierover meer duidelijkheid te brengen voorafgaand aan een definitieve goedkeuring van het decreet. Bovendien bestaat de vrees dat de Vlaamse Regering met dit ontwerp van decreet opteert voor een fiscaal minimumscenario, enkel maar om te voldoen aan de voorwaarde om in een volgende stap de erfgoedpremiepercentages te verlagen.