advies decreet integraal handelsvestigingsbeleid

De raad bracht, op vraag van de voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans, op 1 juli 2016 advies uit over het ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en in het bijzonder over artikelen 52 en 59, punt 4, van het ontwerp van decreet.

SARO benadrukt allereerst zijn positieve houding t.a.v. het ontwerp van decreet waarmee de decretale basis wordt gelegd voor het voeren van een krachtig detailhandelsbeleid door het Vlaams Gewest in samenwerking met de gemeenten en provincies. De nadruk ligt op het ontwikkelen van een ruimtelijk duurzaam en toegankelijk aanbod, het voeren van een kernversterkend beleid en het bewerkstellingen van duurzame mobiliteit. De raad vraagt in zijn advies aandacht voor de volwaardige betrokkenheid van de strategische adviesraden en een grondige afstemming met het ruimtelijk beleid. Tot slot vraagt de raad naar een robuuste regelgeving, ook wat betreft de slotbepalingen en overgangsmaatregelen.