advies decreet omgevingsdepartement

SARO ontving van minister Joke Schauvliege een adviesvraag over het voorontwerp van decreet houdende omvorming van het beleidsdomein RWO en het beleidsdomein LNE naar het beleidsdomein Omgeving en van de betrokken departementen naar het Departement Omgeving. Het betreft een reeks technische aanpassingen aan diverse regelgeving in functie van het nieuwe beleidsdomein en departement omgeving.

SARO stelt in zijn briefadvies van 26 april 2017 dat de raad geen strategische bemerkingen heeft bij het voorontwerp van decreet.