advies decreet Vlaamse sociale bescherming

Op vraag van minister Jo Vandeurzen gaf SARO op 28 juni 2017 advies over het voorontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming.

Voor de SARO, als strategische adviesraad voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed, is uitsluitend artikel 165 relevant. Dit artikel wijzigt de definitie van zorgwonen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De raad ondersteunt de aanpassing, maar wijst er op dat het betreffende artikel ook wordt gewijzigd door het decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Afstemming tussen beide ontwerpdecreten is noodzakelijk.