advies dorpsgezicht Lembeke - huis Bouchaute

Advies 2021-028 van 8 juli 2021 over de voorlopige gedeeltelijke opheffing van de bescherming als dorpsgezicht van de dorpskom van Lembeke in Kaprijke, meer bepaald van het huis van Bouchaute.