advies functiewijziging woning naar woning met horecazaak

Advies 2021-024 van 8 juli 2021 over de beroepen tegen de toekenning van een vergunning voor de functiewijziging van een woning naar woning met horecazaak in het domein Ryckevelde te Damme. 

advies

niet online beschikbaar