advies gewestelijk RUP Bouwmaterialen De Doncker en Van Der Straeten

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 25 april 2018 advies uit over dit voorontwerp. SARO adviseert ongunstig. Het voorontwerp RUP is onvoldoende afgestemd met de doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant en het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Roosdaal. Het voorontwerp RUP overschrijdt bovendien de ruimtelijke draagkracht van het gebied en leidt tot een verlies van natuurwaarden in de Pamelse meersen.