advies gewestelijk RUP Genk-Zuidwest Termien Kaatsbeek N702

De raad erkent in zijn advies van 28 februari 2018 dat dit RUP kadert in de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en uitvoering geeft aan de beslissing van de Vlaamse Regering om het planproces voor Genk-Zuidwest en Termien verder te zetten en de herbestemming van Kaatsbeek hieraan te koppelen.

SARO formuleert bij dit RUP fundamentele bemerkingen en dringt aan op een verdere onderbouwing van de doelstellingen inzake de uitwerking van het ENA in afstemming met de ruimtelijke doelstellingen van het Witboek BRV. Daarnaast formuleert SARO bemerkingen per deelgebied. Voor 'Genk-Zuidwest' wijst de raad o.a. op de voorziene natuurinname, de impact op SBZ-gebied en de stringente doorvertaling van milderende maatregelen in de stedenbouwkundige voorschriften. Voor 'Termien' wijst SARO op het gebrek aan afstemming van de stedenbouwkundige voorschriften met de voorschriften voor het naastgelegen bedrijventerrein. Wat 'Kaatsbeek N702' betreft, ondersteunt de raad de voorziene bestemmingswijzigingen en stedenbouwkundige voorschriften. Enkele raadsleden nemen een standpunt in.