advies graftekens Interbellum

Advies 2019-021 van 14 maart 2019 betreffende de voorlopige beschermingen als monumenten van twee graftekens uit het Interbellum in de Vlaamse Rand.