advies Hôtel Neefs

Advies 2015-058 van 12 oktober 2015 betreffende de definitieve bescherming als monument van Hôtel Neefs in Antwerpen.