advies lasten archeologie bij verkaveling

Advies 2016-051 van 12 mei 2016 over het beroep tegen de voorwaarden inzake archeologie opgenomen in een vergunning voor het verkavelen van percelen te Ieper.

advies

niet online beschikbaar