advies omzetten grasland naar akkerland

Advies 2015-027 van 4 juni 2015 over het beroep tegen de toelating voor het verwijderen van een afrastering en het omzetten van twee percelen grasland naar akkerland in het beschermde landschap 'westelijke valleiflank van de Jeker nabij Kanne' in Riemst.

advies

niet online beschikbaar