Advies Raad van State over het amendement op het ontwerp van Instrumentendecreet

  • 8 maart 2021

Op 24 januari 2020 werd een ontwerp van Instrumentendecreet ingediend bij het Vlaams Parlement. Naar aanleiding van de daaropvolgende hoorzittingen van 18 en 19 februari 2020  ̶  waarop ook SARO zijn advies toelichtte  - en het actualiteitsdebat over het realiseren van een bouwshift in Vlaanderen werd er binnen de meerderheid een akkoord bereikt over een voorstel van aanpassingen.

Een voorgesteld amendement nr. 11, ingediend op 9 december 2020, vervangt de tekst van het initiële ontwerp van Instrumentendecreet en schrapt daarbij een aantal bepalingen en ‘instrumenten’. Op 17 februari 2021 bracht de Raad van State advies uit over dit amendement.

De volledige tekst van het advies leest u hier.