advies RUP AGNAS Beneden-Nete

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 26 april 2017 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: openruimtegebieden Beneden-Nete. De raad heeft geen strategische bemerkingen bij het voorontwerp van RUP en adviseert gunstig.