advies RUP AGNAS Scheldepolders Hingene

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 28 juni 2017 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Antwerpse Gordel en Klein-Brabant landbouw-, natuur- en bosgebieden: Scheldepolders Hingene.

De raad beoordeelt het RUP gunstig, mits rekening wordt gehouden met een aantal bemerkingen. De raad vraagt een beperking van de talrijke punt-, lijn- en vlakvormige erfgoedoverdrukken voor het erfgoedlandschap. Tevens vraagt SARO een beperktere herbestemming naar CH-gebied en het behoud van de huidige bestemming bosgebied/natuurgebied van de Hingenebroekpolder en de omgeving van kasteel d’Ursel.