advies RUP AGNAS vallei van de Grote Nete

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 26 april 2017 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: vallei van de Grote Nete van Zammelsbroek tot Heist-op-den-Berg. De raad beoordeelt het RUP positief en verwijst in het bijzonder naar het ruim vooroverleg en het doorlopen planningstraject. Het is positief dat het RUP de realisatie van de projecten van het Geactualiseerd Sigmaplan in de vallei van de Grote Nete mogelijk maakt; SARO vraagt daarbij voldoende aandacht voor de monitoring van de vernatting van het gebied. De raad formuleert vervolgens een aantal bedenkingen inzake onroerend erfgoed.