advies RUP AGNAS Vinderhoutse bossen

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht de raad op 24 mei 2017 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Veldgebied Brugge-Meetjesland landbouw-, natuur- en bosgebieden: Vinderhoutse Bossen, vallei van de Oude Kale en Appensvoorde.

De raad meent dat het RUP er niet in slaagt om de diverse doelstellingen volwaardig ruimtelijk af te stemmen. Een grondige herwerking van het RUP is noodzakelijk in functie van a) een verdere afstemming van de doelstellingen van het operationeel programma voor de Groenpool Vinderhoutse Bossen (AGNAS) met de uitbouw van een groenpool in het kader van de afbakening grootstedelijk gebied Gent, b) een volwaardige ruimtelijke verankering van de valleigebieden van de Oude Kale, de Kalebeek en de Meirebeek in het kader van het behoud en de versterking van gevarieerde halfopen valleilandschappen met ruimte voor grondgebonden landbouw, grasland- en landschapsontwikkeling en c) een volwaardige ruimtelijke vertaling van de doelstelling inzake de beoogde bosuitbreiding. SARO vraagt dat - na de grondige herwerking - het RUP opnieuw voor advies wordt voorgelegd aan de raad.

Boerenbond en Natuurpunt formuleerden een standpunt bij het advies.