advies RUP Enclaves Hoge Kempen

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht de raad op 24 mei 2017 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Neteland landbouw-, natuur- en bosgebieden: enclaves Hoge Kempen.

De raad ondersteunt de algemene doelstelling van het RUP gericht op de herbestemming van een aantal enclaves naar natuurgebied en dit met het oog op het versterken van het Nationaal Park Hoge Kempen. De raad formuleert enkele specifieke bemerkingen voor de drie deelplannen.