advies RUP Golfterrein Bossenstein Ranst

SARO bracht op 28 juni 2017, op vraag van minister Joke Schauvliege, advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan inzake de gebieden voor toeristisch-recreatieve infrastructuur Golfterrein Bossenstein te Ranst.

De raad benadrukt het belang van een flankerend beleid inzake het ecologisch beheer van het golfterrein. Tevens vraagt de raad aandacht voor de afstemming tussen de optie voor een fietsverbinding en de compensatie van het VEN ter hoogte van de oude spoorwegbedding, alsook voor de ruimtelijke en functionele samenhang van het VEN-gebied. Tot slot vraagt de raad afstemming tussen de aanduiding van het kasteel als CH-gebied en de aangrenzende zone voor gebouwen en verharde parkeerplaatsen.