advies RUP historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans

Op vraag van minister Joke Schauvliege bracht SARO op 26 augustus 2015 advies uit over het voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw’.

SARO verwijst naar zijn advies van 23 oktober 2012 over het RUP HGB Lindemans. SARO vindt het positief dat het huidige RUP in belangrijke mate tegemoet komt aan de bemerkingen die de raad formuleerde in dit advies. Voor wat betreft de voorziene nabestemming ‘lokaal bedrijventerrein’ vraagt de raad om de keuze voor deze nabestemming verder te onderbouwen en toe te lichten waarom geen gebruik wordt gemaakt van de standaardbepaling dat ‘als de huidige bedrijfsactiviteiten worden stopgezet, op basis van een uitgewerkte visie aan de hand van een ruimtelijk uitvoeringsplan, zal worden beslist over de inrichting van dit bedrijventerrein voor historisch gegroeid bedrijf’. De raad heeft verder geen strategische bemerkingen en adviseert het RUP gunstig.