advies RUP K-R8 Kortrijk

SARO formuleert in zijn advies van 18 december 2019 volgende strategische aandachtspunten bij de startnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘K-R8 Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving' te Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem, Wevelgem, deerlijk, Menen, Wervik, Waregem, Wielsbeke en Anzegem:

  • De raad stelt vast dat de doelstellingen van het gewestelijk RUP 'K-R8' onvoldoende eenduidig zijn. De raad ondersteunt de doelstellingen van voorliggend RUP met name 'het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving'. De raad heeft evenwel veel vragen bij de doelstellingen inzake de stedelijke ontwikkelingen in de omgeving van de verkeerscomplexen.
  • De raad vraagt om de doelstellingen van het gewestelijke RUP sterker te focussen op duurzame mobiliteit binnen het kader van duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact op de bedrijvigheid.
  • De raad vraagt aandacht voor de impact van voorliggend gewestelijk RUP op milieu, natuur en landbouw en wijst op het belang van een volwaardige integratie van de effectbeoordelingen in voorliggen ruimtelijk planproces.