advies RUP N34 omleidingsweg Adinkerke -De Panne

SARO erkent de dringende noodzaak inzake het verhogen van de verkeersveiligheid ter hoogte van het afrittencomplex met de A18 en het realiseren van een verbeterde doortocht van Adinkerke.

De raad beoordeelt het voorliggend RUP evenwel ongunstig. Het RUP is niet ingebed binnen de context van duurzame mobiliteit en de uitbouw van een gelaagd vervoersnetwerk. Het RUP formuleert geen samenhangende ruimtelijke visie omtrent de ruimtelijke doorvertaling van de parkeerbehoefte. Daarnaast leidt het RUP tot een belangrijk verlies aan open ruimte. De impact op de landbouw is zeer groot. De voorgestelde compensatie is bovendien onvoldoende onderbouwd en is onsamenhangend. Voka neemt in dit advies een standpunt in.