advies RUP voorontwerp RUP zwaaikom Ranst

SARO formuleert diverse overwegingen bij het RUP voor het specifiek bedrijventerrein met watergebonden karakter Zwaaikom-Ranst. De raad vraagt een verdere afweging van voorliggend ENA-project met de ruimtelijke strategische doelstellingen van de Strategische Visie BRV. Daarnaast benadrukt de raad de grote milieu-impact van dit RUP en de noodzakelijke uitvoering van heel wat milderende maatregelen. Hierdoor is het zeer twijfelachtig of de realisatie van een watergebonden bedrijventerrein effectief optimaal kan gebeuren. SARO vraagt verder verduidelijking van de bos- en natuurcompensatie en dringt aan op flankerende maatregelen voor de landbouw.