advies sloop en nieuwbouw complex met winkels en woningen

Advies 2016-078 van 25 augustus 2016 over het beroep tegen de weigering van een bouwvergunning voor het slopen van bestaande bebouwing en bouwen van een gebouw met twee winkels, acht appartementen, zes eengezinswoningen en halfondergrondse garage in Eeklo.

advies

niet online beschikbaar