advies sloop en nieuwbouw dagverzorgingscentrum

Advies 2019-005 van 14 februari 2019 over het beroep tegen de toekenning van een omgevingsvergunning voor de sloop van twee panden en de nieuwbouw van een dagverzorgingscentrum met assistentie-woningen te Sint Niklaas.

advies

niet online beschikbaar