advies sloop en nieuwbouw meergezinswoningen

Advies 2021-049 van 15 oktober 2021 over de beroepen tegen de vergunning voor de sloop van bestaande bebouwing en de nieuwbouw van twee meergezinswoningen met commerciële ruimte in Oudenaarde

advies

niet online beschikbaar