advies sloop en verkaveling zes loten

Advies 2016-069 van 7 juli 2016 over het beroep tegen de weigering van een vergunning tot verkavelen van vijf loten voor eengezinswoningen en van één kavel voor een groepswoningbouwproject, met inbegrip van het slopen van de bestaande bebouwing op een terrein gelegen te Zwalm.

advies

niet online beschikbaar