advies sloop panden en nieuwbouw appartementen

Advies 2019-046 van 22 augustus 2019 over het beroep tegen de weigering van een vergunning voor het slopen van vier panden en de nieuwbouw van appartementen in Oudenaarde.

advies

niet online beschikbaar