advies sloop 't Hof van Maldeghem

Advies 2018-009 van 22 maart 2018 over het beroep tegen toekenning van een vergunning voor het slopen van gebouwen en het kappen van bomen op ’t Hof van Maldeghem te Brugge.

advies

niet online beschikbaar