advies sloop twee panden

Advies 2016-011 van 11 februari 2016 over het beroep tegen de stedenbouwkundige vergunning voor het slopen van twee panden te Lokeren.

advies

niet online beschikbaar