advies sloop villa

Advies 2017-037 van 15 juni 2017 over het beroep tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor sloop villa te Brasschaat.

advies

niet online beschikbaar