advies sloop woning en stallingen

Advies 2015-050 van 11 september 2015 over het beroep tegen de weigering van de vergunning voor sloop van een woning en stallingen in een beschermd dorpsgezicht te Zomergem.

advies

niet online beschikbaar