advies tien IOED

Advies 2015-018 van 21 april 2015 betreffende de erkenning van tien intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten.