advies vaststelling inventaris varend erfgoed

Advies 2017-001 van 21 maart 2017 betreffende de vaststelling van de inventaris van het varend erfgoed.