advies verleggen gracht en aanleggen overwelving

Advies 2021-037 van 19 augustus 2021 over de beroepen tegen de toekenning van een vergunning voor het verleggen van een gracht en het aanleggen van een nieuwe overwelving in functie van het samenvoegen van twee percelen in Deinze (Hansbeke)

advies

niet online beschikbaar