advies voorkeursbesluit complex project ‘Nieuwe sluis Zeebrugge’

Op vraag van het departement Mobiliteit en Openbare Werken brengt de raad op 25 april 2018 advies uit over dit voorkeursbesluit.

SARO erkent het belang en de noodzaak van een tweede volwaardige toegang tot de haven van Zeebrugge. SARO meent dat de procesaanpak in het kader van het complex project Zeebrugge onvoldoende werd bewaakt en vraagt aandacht voor de volwaardige toepassing van deze principes. Het advies gaat achtereenvolgens in op het principe van trechtering, de geïntegreerde aanpak van de onderzoeken, het onderbouwen van het maatschappelijk draagvlak voor het voorkeursalternatief en de nood aan verder onderzoek met betrekking tot de impact ter hoogte van de speciale beschermingszone. Daarnaast formuleert SARO enkele inhoudelijke aandachtspunten inzake nautische haalbaarheid en leefbaarheid van het voorkeursalternatief.