advies wijziging besluit inzake vrijstellingen

SARO bracht op 26 augustus 2015 - op vraag van Vlaams minister Joke Schauvliege - advies uit over het gewijzigd vrijstellingsbesluit (besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is).

SARO vindt het positief dat met dit ontwerpbesluit enkele kleinere handelingen worden toegevoegd aan de lijst van vrijgestelde handelingen. Ten aanzien van de voorgestelde vrijgestelde handelingen in industriegebied heeft de raad evenwel grondige bedenkingen (artikelen 6, 7, 8 en 24 van het ontwerpbesluit). De raad benadrukt de rechtsgrond voor deze vrijstellingen, met name artikel 4.2.3 van de VCRO.

De raad vraagt dat deze vrijstellingen opnieuw worden geƫvalueerd zodat er voldoende garanties bestaan dat de vrijgestelde handelingen in industriegebied zich beperken tot deze handelingen die een beperkte ruimtelijke impact hebben.