advies wijziging besluit onroerend erfgoed

Naar aanleiding van de adviesvraag van minister-president Geert Bourgeois over het ontwerp van besluit houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit en diverse andere besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de ex-post evaluatie bracht SARO op 26 september 2018 hierover advies uit.

Met betrekking tot de strategische aandachtspunten bij dit evaluatietraject verwijst de raad naar zijn eerdere adviezen. SARO gaat verder artikelsgewijs in op het ontwerp van besluit. De aandachtspunten worden per hoofdstuk van het Onroerenderfgoedbesluit gestructureerd, m.n.: de instanties en actoren, archeologie, onroerenderfgoedrichtplannen, beheer van onroerend erfgoed en premies.