advies wijziging voorschriften verkaveling

Advies 2021-021 van 8 juli 2021 over de beroepen tegen de toekenning van een vergunning voor het bijstellen van een verkaveling in Landen

advies

niet online beschikbaar