advies wijzigingen decreet onroerend erfgoed

Op vraag van minister-president Geert Bourgeois gaf SARO op 20 december 2017 advies over een reeks wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet.

De raad gaat in zijn advies in op het gevoerde evaluatieproces en de relatie tussen de aanbevelingen in het evaluatierapport, de voorstellen in de conceptnota en het wijzigingsdecreet. SARO komt daarbij tot de vaststelling dat de strategische knelpunten van het onroerenderfgoedbeleid niet op een volwaardige manier aan bod zijn gekomen tijdens het evaluatieproces. Vervolgens bespreekt de raad artikelsgewijs de voorgestelde wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet. De raad stelt vast dat het gaat om een heel aantal wijzigingen, zonder een duidelijk zicht op het volledige eindresultaat. Bovendien moeten nog een heel aantal wijzigingen worden doorgevoerd aan het uitvoeringsbesluit. De raad vraagt daarom om ook de wijzigingen aan het uitvoeringsbesluit voor advies voor te leggen aan de SARO. Tot slot formuleert de raad een aantal aanbevelingen inzake de onroerenderfgoedregelgeving.