advies wijzigingen VCRO

Op vraag van minister Philippe Muyters, d.d. 26 juli 2013, bracht SARO op 28 augustus 2013 advies uit over het voorontwerp van decreet houdende wijzigingen aan de VCRO. De raad ondersteunt het merendeel van de voorgestelde wijzigingen die gericht zijn op een verdere vereenvoudiging, versnelling en op meer flexibiliteit. De raad heeft evenwel specifieke bemerkingen bij: a) de afschaffing van specifieke toezichtsregelingen, b) bepaalde aspecten van de verruiming van het toepassingsgebied van stedenbouwkundige verordeningen, en c) de wijziging van de voorwaarden voor het doorvoeren van kleine planwijzigingen.