briefadvies besluit onroerend erfgoed

SARO bracht op vraag van minister-president Geert Bourgeois op 28 februari 2018 advies uit over het besluit van Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wat betreft projectsubsidies. De raad vindt het positief dat de Vlaamse Regering de nood aan synthetiserend onderzoek inzake archeologie erkent, maar maakt niettemin voorbehoud bij het gekozen instrument om de doelstelling te bereiken. SARO pleit voor de inbedding van syntheseonderzoek in de structurele werking van het agentschap Onroerend Erfgoed. De raad formuleert verder bemerkingen inzake de voorziene differentiatie van de subsidiepercentages en dringt aan op een ruime toegang tot de financiƫle ondersteuning inzake archeologisch syntheseonderzoek. Tot slot vraagt SARO het instrument van de projectsubsidie tevens te activeren voor communicatie, educatie en sensibilisering.