briefadvies functiewijziging woning naar woning met horecazaak

Advies 2021-044 van 15 oktober 2021 over een nieuwe adviesvraag m.b.t. beroepen tegen de toekenning van een vergunning voor de functiewijziging van een woning naar woning met horecazaak in het domein Ryckevelde te Damme. 

advies

niet online beschikbaar