briefadvies gewestelijk RUP RUP Petroleum Zuid - Gevangenis

SARO bracht op 23 mei 2018 advies uit aan minister Joke Schauvliege over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Petroleum Zuid: Gevangenis-Technische Campus Blue Gate’. Dit RUP kadert de inplanting van een nieuwe gevangenis en een technische schoolcampus op de site Petroleum-Zuid te Antwerpen. De raad adviseert dit RUP gunstig en vraagt specifiek aandacht voor de ecologische verbinding, tussen het natuurgebied Hobokense Polder en de groene delen van de ring rond Antwerpen. Aanvullend vraagt de raad om de aanbeveling uit het plan-MER inzake de ecologische inrichting van de groene ruimtes volwaardig mee te nemen bij de verdere uitvoering van het planproces.